Omo

På Omo tycker man att smuts är bra! Smuts på kläderna uppstår när barn utforskar naturen, leker och utvecklas - och detta ser man som något positivt. Det är lätt att barn ägnar sig för mycket åt stillasittande aktiviteter med iPads, TV etc. Läs vidare
Välkommen till Luxplus